Affärsmodell och strategi

Affärsmodell och strategi

Annexin Pharmaceuticals är globala ledare inom Annexin A5-området för behandling av sjukdomar. Strategin är att utföra proof of concept/Fas-2 studier med ANXV inom indikationer som RVO och cancer för att behålla och ytterligare stärka den positionen.

Från labb till patienter

Affärsmodellen är att åtminstone uppnå bevisad effekt för ANXV inom fokusområdena, vilka för närvarande är oftalmologi och immunonkologi, samt ingå samarbete och licensiering med andra företag.

Utvecklingsrisker minimeras och värdet av ANXV-programmet optimeras före partnerskap, licensiering eller försäljning. Strategin är att arbeta inom indikationer där ANXV skulle kunna fylla ett tomrum, där det finns ett medicinskt behov hos patienter, men där det också finns ett incitament för investering. Det finns många medicinska indikationer där ANXV potentiellt skulle kunna vara ett läkemedel och uppfylla patienters medicinska behov.