20 juni 2023

Alain Thibault

Befattning: Therapeutic Area Head Oncology på Annexin sedan 2023

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Alain Thibault tog sin medicinska examen vid McGill University Montreal, Kanada och utbildades inom onkologi och internmedicin i USA. Han har haft ledar- och specialistbefattningar på Roche, J&J och Regeneron samt medicinska chefsroller i bioteknikföretag. Alain Thibault har som klinisk onkolog en omfattande global erfarenhet av att leda nya substanser genom klinisk utveckling.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier