20 juni 2023

Anders Haegerstrand

Födelseår: 1961
Nationalitet: Svensk
Befattning: Styrelseledamot 2018-2020, Verkställande Direktör sedan 2019.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anders Haegerstrand är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Han har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Anders VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025