20 juni 2023

Anna Frostegård

Födelseår: 1973
Nationalitet: Svensk
Befattning: Medgrundare och uppfinnare sedan 2014. Chief Scientific och Medical Officer sedan 2016.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anna Frostegård är MD, PhD, Leg.Läk., internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Hon har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna Frostegård är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 2 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 2 369 296 respektive 504 000 aktier, och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025