19 oktober 2023

Anthon Jahreskog

Födelseår: 1980
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anthon Jahreskog har en Magisterexamen i Financial Management och har tidigare varit Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioGaia AB (publ), Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB samt Fast Track Holdings Ltd.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 22 690 aktier