19 oktober 2023

Carl-Fredrik Lindner

Födelseår: 1976
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Carl-Fredrik Lindner har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science.
Övriga uppdrag: Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 140 000 aktier