19 oktober 2023

Gisela Sitbon

Födelseår: 1958
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Gisela Sitbon  har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning.
Övriga uppdrag: Styrleseordförande i Nanologica AB, Gradientech AB, Emplicure AB, Amplicon AB och Emplipharm AB  samt styrelseledamot i Encare AB och Uppsala Universitet Invest AB. Ägare och styrelseledamot i Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 21 000 aktier