19 oktober 2023

Mikael von Euler

Födelseår: 1953
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Von Euler är utbildad onkolog med mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare Senior Vice President och CMO för Aprea Therapeutics, CMO för KDevOncology, Akinion, Axelar och Oncos Therapeutics (numera Targovax). Han har haft flera ledande befattningar inom den globala organisationen i stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dicot AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier.