20 juni 2023

Susan Suchdev

Födelseår: 1972
Nationalitet: Svensk
Befattning: Chief Operating Officer sedan 2018

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Susan Suchdev har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare hade hon befattningen som COO på Klaria Pharma och har dessförinnan haft en lång karriär med ledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science.

Aktieinnehav i Bolaget: 69 055 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025