19 oktober 2023

Uli Hacksell

Födelseår: 1950
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Uli Hacksell har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medivir och SynAct Pharma, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding och Active Biotech.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier