Historia

Företagets bakgrund

ANXVs utvecklingsprogram är baserat på upptäckter gjorda av Dr. Anna Frostegård och Prof. Johan Frostegård vid Karolinska Institutet i Stockholm. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) grundades 2014 i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ First North, Sverige.

"Since the very moment we saw the first indication that Annexin A5 might be a very potent and useful medicine, we have been advancing this protein through the preclinical and clinical development. Moving it closer and closer to patients. Our vision is to investigate if ANXV holds its promise of a safe and effective drug with a broad therapeutic potential."

Anna Frostegård, MD, PhD, Chief Scientific och Medical Officer, medgrundare

Historia

ANXV och Annexin Pharmaceuticals historia

Proteinet Annexin A5 har använts under många år i laboratoriearbete. Idén om att använda det som läkemedel kommer från Dr Anna Frostegård och Professor Johan Frostegård vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Upptäckten av ett potentiellt läkemedel

Annexin Pharmaceuticals utvecklingsprogram är baserat på en upptäckt av Dr. Anna Frostegård och professor Johan Frostegård vid Karolinska Institutet i Stockholm. De utförde forskning med Annexin A5 och upptäckte år 2004 att det hade effekt på en inflammatorisk komponent av åderförkalkning i blodkärl. Detta fynd låg till grund för beslutet att utveckla Annexin A5 som ett läkemedel.

Första steget – tillverkningsprocessen och immateriella rättigheter

År 2005 köptes projektet av Athera Biotechnologies AB (en del av Karolinska Development). Betydande investeringar gjordes i utformningen av ANXV och ANXVs tillverkningsprocess, såväl som i immateriella rättigheter.

Tillbaka till grundarna

Mellan år 2005 och år 2013 utförde Athera Biotechnologies preklinisk forskning, med fokus på stora hjärt-kärlsjukdomar, men 2013 avyttrades projektet av strategiska skäl. Medirista AB (ägt av Anna och Johan Frostegård) kunde då förvärva rättigheterna till projektet, samt till de fyra patentfamiljerna.

Annexin Pharmaceuticals etablerades

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) grundades 2014. Det är nu ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området. Dr Anna Frostegård är fortfarande verksam inom företaget som CSO och CMO. Den biologiska läkemedelskandidaten ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är i första hand avsedd för akut behandling av en rad sjukdomar som innefattar kärlskador och inflammation.