Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2024.
Företrädesemissionen som slutfördes i maj 2024 registrerades hos Bolagsverket innan junis utgång, men fullständig utplacering av aktier genomfördes först i juli 2024 av Euroclear. Uppdaterad ägarlista kommer att läggas ut på bolagets webbsida när Euroclear data är tillgängligt efter 31 juli 2024.

Största aktieägare
Innehav
Röster i %
LÖNN, MIKAEL
137 845 749
25,9%
ANDERSSON, ARNE
57 905 746
10,9%
AVANZA PENSION
49 797 640
9,3%
JAHRESKOG, SEBASTIAN
49 698 121
9,3%
CLAESSON, MAGNUS
42 256 242
7,9%
HALLÉN, LARS m. familj
20 723 544
3,9%
WILLMAN, MATTIAS
15 485 414
2,9%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING
14 866 079
2,8%
FRIDH, THORBJÖRN m. familj
13 855 870
2,6%
MEDIRISTA AB
8 791 546
1,7%
Summa 10 största aktieägare
411 225 951
77,2%
Övriga aktieägare
121 752 760
22,8%
SUMMA
532 978 711
100,0%