Ledning

Anders Haegerstrand

Verkställande Direktör

Födelseår: 1961
Nationalitet: Svensk
Befattning: Styrelseledamot 2018-2020, Verkställande Direktör sedan 2019.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anders Haegerstrand är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Han har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Anders VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Anna Frostegård

Chief Scientific och Medical Officer

Födelseår: 1973
Nationalitet: Svensk
Befattning: Medgrundare och uppfinnare sedan 2014. Chief Scientific och Medical Officer sedan 2016.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anna Frostegård är MD, PhD, Leg.Läk., internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Hon har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna Frostegård är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 2 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 2 369 296 respektive 504 000 aktier, och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susan Suchdev

Chief Operating Officer

Födelseår: 1972
Nationalitet: Svensk
Befattning: Chief Operating Officer sedan 2018

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Susan Suchdev har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare hade hon befattningen som COO på Klaria Pharma och har dessförinnan haft en lång karriär med ledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science.

Aktieinnehav i Bolaget: 69 055 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susanne Andersson

Chief Financial Officer

Födelseår: 1971
Nationalitet: Svensk
Befattning: Chief Financial Officer sedan 2023

Utbildning och tidigare uppdrag: Susanne Andersson är Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Hon har mångårig erfarenhet som CFO med ansvar för investerarrelationer i ett antal internationella börsnoterade bolag i olika branscher, bland annat Sedana Medical, Pricer, ChromoGenics och Nordic Mines samt diverse finans- och managementpositioner, inklusive investor relations inom Ericsson och telekomindustrin.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier