Therapeutic Area Heads

Mario Fsadni

Therapeutic Area Head Ophthalmology

Befattning: Therapeutic Area Head Ophthalmology på Annexin sedan 2022

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mario Fsadni, MBChB, MRCOphth, MSc, LLM, FMH, fick sin läkarexamen och oftalmologi-utbildning i Manchester, Storbritannien. Han tillför extensiv erfarenhet som han erhållit under många år inom utveckling av oftalmologiska läkemedel. Mario var tidigare Global Medical Director på Novartis Ophthalmics och Director Product Development (Oftalmologi) på Allergan, innan han startade konsultverksamhet specifikt inriktad på utveckling av läkemedel för ögon-sjukdomar. Mario Fsadni har haft ledande positioner för projekt inom majoriteten av terapeutiska oftalmologiska områdena, varav sexton projekt nått globala marknadsgodkännanden.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier. 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Alain Thibault

Therapeutic Area Head Oncology

Befattning: Therapeutic Area Head Oncology på Annexin sedan 2023

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Alain Thibault tog sin medicinska examen vid McGill University Montreal, Kanada och utbildades inom onkologi och internmedicin i USA. Han har haft ledar- och specialistbefattningar på Roche, J&J och Regeneron samt medicinska chefsroller i bioteknikföretag. Alain Thibault har som klinisk onkolog en omfattande global erfarenhet av att leda nya substanser genom klinisk utveckling.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier