Styrelse

Uli Hacksell

Styrelseordförande sedan 2021

Födelseår: 1950
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Uli Hacksell har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medivir och SynAct Pharma, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding och Active Biotech.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier

Carl-Fredrik Lindner

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1976
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Carl-Fredrik Lindner har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science.
Övriga uppdrag: Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 140 000 aktier

Gisela Sitbon

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1958
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Gisela Sitbon  har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning.
Övriga uppdrag: Styrleseordförande i Nanologica AB, Gradientech AB, Emplicure AB, Amplicon AB och Emplipharm AB  samt styrelseledamot i Encare AB och Uppsala Universitet Invest AB. Ägare och styrelseledamot i Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 21 000 aktier

Mårten Österlund

Styrelseledamot sedan 2021

Födelseår: 1957
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mårten Österlund har en bakgrund som kemist och har disputerat inom molekylärbiologi vid Uppsala universitet och forskat inom neurobiologi vid Pasteur Institutet i Paris. Han har arbetat inom svensk bioteknik och pharma- industri. Som ansvarig för affärsutveckling och medlem av ledning på etablerade bolag som KaroBio AB (numera KaroPharma), Affibody AB, Meda AB (numera Viatris) under sammanlagt mer än 30 år har han en gedigen erfarenhet och kunskap inom life science. Österlund har varit med aktivt och genomfört ett flertal in- och utlicensieringar samt köp av produkter och företag exempelvis Rottapharm (köpeskilling 21,2 miljarder kronor).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pharma Way AB, Neobiomics AB samt Unimedic Pharma Holding AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Anthon Jahreskog

Styrelseledamot sedan 2022

Födelseår: 1980
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anthon Jahreskog har en Magisterexamen i Financial Management och har tidigare varit Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioGaia AB (publ), Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB samt Fast Track Holdings Ltd.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 22 690 aktier

Mikael von Euler

Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1953
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Von Euler är utbildad onkolog med mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare Senior Vice President och CMO för Aprea Therapeutics, CMO för KDevOncology, Akinion, Axelar och Oncos Therapeutics (numera Targovax). Han har haft flera ledande befattningar inom den globala organisationen i stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dicot AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier.