Styrelse och Ledning

Styrelse och Ledning

Styrelsen är övergripande ansvarig för strategi och organisation samt ledning av verksamheten. Styrelsen utser VD, som ansvarar för att sköta den löpande verksamheten i enlighet med riktlinjer från styrelsen.

Styrelse

Styrelse

Annexins styrelse består av personer som tillsammans har en bred kompetens inom olika aspekter av läkemedelsutveckling, såsom investeringar, förvärv, licensiering, produktlansering och marknadsföring.

Uli Hacksell

Styrelseordförande sedan 2021

Födelseår: 1950
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Uli Hacksell har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medivir och SynAct Pharma, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding och Active Biotech.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier

Carl-Fredrik Lindner

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1976
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Carl-Fredrik Lindner har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science.
Övriga uppdrag: Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 140 000 aktier

Gisela Sitbon

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1958
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Gisela Sitbon  har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning.
Övriga uppdrag: Styrleseordförande i Nanologica AB, Gradientech AB, Emplicure AB, Amplicon AB och Emplipharm AB  samt styrelseledamot i Encare AB och Uppsala Universitet Invest AB. Ägare och styrelseledamot i Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 21 000 aktier

Mårten Österlund

Styrelseledamot sedan 2021

Födelseår: 1957
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mårten Österlund har en bakgrund som kemist och har disputerat inom molekylärbiologi vid Uppsala universitet och forskat inom neurobiologi vid Pasteur Institutet i Paris. Han har arbetat inom svensk bioteknik och pharma- industri. Som ansvarig för affärsutveckling och medlem av ledning på etablerade bolag som KaroBio AB (numera KaroPharma), Affibody AB, Meda AB (numera Viatris) under sammanlagt mer än 30 år har han en gedigen erfarenhet och kunskap inom life science. Österlund har varit med aktivt och genomfört ett flertal in- och utlicensieringar samt köp av produkter och företag exempelvis Rottapharm (köpeskilling 21,2 miljarder kronor).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pharma Way AB, Neobiomics AB samt Unimedic Pharma Holding AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Anthon Jahreskog

Styrelseledamot sedan 2022

Födelseår: 1980
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anthon Jahreskog har en Magisterexamen i Financial Management och har tidigare varit Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioGaia AB (publ), Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB samt Fast Track Holdings Ltd.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 22 690 aktier

Mikael von Euler

Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1953
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Von Euler är utbildad onkolog med mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare Senior Vice President och CMO för Aprea Therapeutics, CMO för KDevOncology, Akinion, Axelar och Oncos Therapeutics (numera Targovax). Han har haft flera ledande befattningar inom den globala organisationen i stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dicot AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier.

Ledning

Ledning

Ledningsgruppen för Annexin Pharmaceuticals har lång erfarenhet inom forskning och utveckling av läkemedelsprodukter; från preklinik till marknadsansökan, såväl som förvärv, företagsfusioner och licensiering.

Anders Haegerstrand

Verkställande Direktör

Födelseår: 1961
Nationalitet: Svensk
Befattning: Styrelseledamot 2018-2020, Verkställande Direktör sedan 2019.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anders Haegerstrand är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Han har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Anders VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Anna Frostegård

Chief Scientific och Medical Officer

Födelseår: 1973
Nationalitet: Svensk
Befattning: Medgrundare och uppfinnare sedan 2014. Chief Scientific och Medical Officer sedan 2016.

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Anna Frostegård är MD, PhD, Leg.Läk., internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Hon har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna Frostegård är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 2 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 2 369 296 respektive 504 000 aktier, och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susan Suchdev

Chief Operating Officer

Födelseår: 1972
Nationalitet: Svensk
Befattning: Chief Operating Officer sedan 2018

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Susan Suchdev har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare hade hon befattningen som COO på Klaria Pharma och har dessförinnan haft en lång karriär med ledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science.

Aktieinnehav i Bolaget: 69 055 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susanne Andersson

Chief Financial Officer

Födelseår: 1971
Nationalitet: Svensk
Befattning: Chief Financial Officer sedan 2023

Utbildning och tidigare uppdrag: Susanne Andersson är Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Hon har mångårig erfarenhet som CFO med ansvar för investerarrelationer i ett antal internationella börsnoterade bolag i olika branscher, bland annat Sedana Medical, Pricer, ChromoGenics och Nordic Mines samt diverse finans- och managementpositioner, inklusive investor relations inom Ericsson och telekomindustrin.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Therapeutic Area Heads

Therapeutic Area Heads

Mario Fsadni

Therapeutic Area Head Ophthalmology

Befattning: Therapeutic Area Head Ophthalmology på Annexin sedan 2022

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mario Fsadni, MBChB, MRCOphth, MSc, LLM, FMH, fick sin läkarexamen och oftalmologi-utbildning i Manchester, Storbritannien. Han tillför extensiv erfarenhet som han erhållit under många år inom utveckling av oftalmologiska läkemedel. Mario var tidigare Global Medical Director på Novartis Ophthalmics och Director Product Development (Oftalmologi) på Allergan, innan han startade konsultverksamhet specifikt inriktad på utveckling av läkemedel för ögon-sjukdomar. Mario Fsadni har haft ledande positioner för projekt inom majoriteten av terapeutiska oftalmologiska områdena, varav sexton projekt nått globala marknadsgodkännanden.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier. 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Alain Thibault

Therapeutic Area Head Oncology

Befattning: Therapeutic Area Head Oncology på Annexin sedan 2023

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Alain Thibault tog sin medicinska examen vid McGill University Montreal, Kanada och utbildades inom onkologi och internmedicin i USA. Han har haft ledar- och specialistbefattningar på Roche, J&J och Regeneron samt medicinska chefsroller i bioteknikföretag. Alain Thibault har som klinisk onkolog en omfattande global erfarenhet av att leda nya substanser genom klinisk utveckling.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier