Tillbaka till Pressmeddelanden

Anders Haegerstrand utsedd till ny VD

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har utsett Anders Haegerstrand till ny VD efter Jamal El-Mosleh. Anders Haegerstrand, som också är styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals, har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier.

”Vi är mycket glada att Anders accepterat att axla VD-rollen efter att under en tid också ha arbetat mycket nära bolaget. Hans erfarenhet från att utveckla proteinläkemedel i den fas vår läkemedelskandidat befinner sig har redan visat sig mycket värdefull. Anders är dessutom en framgångsrik entreprenör. Vi ser fram mot att i högt tempo med Anders vid rodret fortsätta arbetet mot klinik”, säger ordförande Carl-Fredrik Lindner.

Anders Haegerstrand har lång erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Anders VD och forskningschef på Neuronova AB som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes 2012 upp av det i Schweiz noterade bolaget Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Anders var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016. Till i början av 2019 var han VD för Spatial Transcriptomics som såldes till Nasdaqnoterade 10X Genomics Inc, som är marknadsledare inom genomik och gentranskriptionsteknologi.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV som är ett rekombinant humant protein och bygger på det kroppsegna försvarsproteinet Annexin A5. ANXV är främst avsedd att akut behandla patienter med ögon- samt hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärl spelar en avgörande roll. Läkemedelskandidaten befinner sig i avancerad preklinisk fas.

Anders Haegerstrand tillträder omgående. Jamal El-Moslehs avgång aviserades i juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Fredrik Lindner, styrelseordförande, tel +41 (0)789 – 46 50 50
Anders Haegerstrand, VD, tel +46 70 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 16.00 CET.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com