Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin lämnar in ansökan för fas 1-studie i Nederländerna

Annexin Pharmaceuticals har anlitat ett bolag med en fas 1-klinik i Nederländerna för att genomföra den första studien i människa med sin läkemedelskandidat ANXV.  Bolaget har även lämnat in prövningsansökan för fas 1-studien till den nederländska läkemedelsmyndigheten.

I juni beslutade bolaget att flytta fas 1-studien utanför Sverige för att skapa förutsättningar för att kunna avsluta studien i mitten av 2021.

Att förlägga studien i Nederländerna passar Annexin Pharmaceuticals strategi väl eftersom bolaget även inlett samarbeten med Universitetet i Maastricht, samt med företag och Universitetssjukhuset i Groningen för att utveckla en fluorescerande ANXV för de imagingstudier Annexin planerar att genomföra i patienter med retinal ven-ocklusion (RVO).

”Vi ser synergieffekter med att koncentrera våra aktiviteter till Nederländerna där det finns ett aktivt forskningsfält på området, klinisk vana från tidigare Annexin A5 studier och där samma myndighet också kan göra utvärderingar av flera av våra kliniska studieansökningar”, säger VD Anders Haegerstrand. ”Bedömningen att vi kan ha kliniska data från friska frivilliga i mitten av 2021 kvarstår.”

Bolaget avser att meddela när myndighetens slutgiltiga bedömning av prekliniska data, resultatet av reningen av läkemedelsprodukten och den kliniska studieplanen föreligger. 

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 08:30

 
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.