Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin Pharmaceuticals publicerar årsredovisningen för 2023

Annexin Pharmaceuticals publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2023

Annexin Pharmaceuticals publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2023 på www.annexinpharma.se.

Annexins årsstämma hålls onsdagen den 22 maj 2024.

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2024 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:
Annexinpharma årsredovisning 2023