Tillbaka till Pressmeddelanden

Banbrytande resultat presenterades på ESC i Barcelona

Läkemedelsindustrin har länge provat behandlingar mot inflammation som inte har fungerat, vilket gjort att detta fält utifrån ett industriellt perspektiv har ansetts vara riskabelt.

Detta ser dock ut att helt kunna ändras nu. Novartis utvecklade för flera år sedan en monoklonal antikropp mot inflammationsämnet interleukin-1 Canakinumab (Ilaris) mot reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit, där denna dock haft svårt att hävda sig mot de enormt framgångsrika andra typerna av biologisk behandling, t ex TNF-hämmare och flera andra liknande mediciner som ökar. Nu har Novartis gått ut med ett pressmeddelande, att Canakinumab har en positiv effekt på risken att få stroke och hjärtinfarkt hos patienter med förhöjd risk.

Detaljerna i studien presenterades på det stora hjärtmötet, European Society of Cardiology Congress i (ESC), i Barcelona i slutet på augusti, där Novartis presenterade banbrytande resultat som även publicerades i New England Journal of Medicine. Där framgick det att Inflammation är en av kroppens naturliga reaktioner på infektion eller skada och spelar också en stor roll och är orsak till hjärtattacker och stroke. En ny klass av läkemedel som kan förhindra tusentals hjärtattacker och dödsfall från cancer har blivit hyllad som det största genombrottet sedan statinerna. Forskare sade att upptäckten inledde "en ny era av terapi" som fungerar på ett helt annat sätt än konventionell behandling. Förutom att minska risken för hjärtinfarkt med en fjärdedel, halverade läkemedlet risken att dö av cancer och skyddad mot gikt och artrit.

”Dessa resultat kan öppna upp för en mycket stor utveckling och intresse inom hela detta stora terapiområde. Detta är en stor möjlighet för Annexin Pharmaceuticals att presentera hjärtkärlsjukdom, som en stor och viktig indikation, vilket hela tiden varit en tanke med forskningen, då upptäckten 2004 var att Annexin A5 hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med åderförkalkning i blodkärl. De presenterade resultaten bör också leda till stort intresse från stora aktörer som Big Pharma, att åter igen satsa på hjärtkärlsjukdom och inflammation/immunologi,” säger VD Annette Colin Lövgren.

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/27/new-wonder-drug-hailed-biggest-breakthrough-fight-against-heart/?WT.mc_id=tmgliveapp_iosshare_ApWNBJghflG0

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com