Tillbaka till Pressmeddelanden

Doseringsstart i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV gavs på måndagen för första gången till människa. Doseringen skedde inom ramen för fas 1-studien i Nederländerna.

Under hösten fick Annexin Pharmaceuticals myndighetsgodkännanden för att genomföra en fas 1-studie med sin läkemedelskandidat ANXV. Studien som genomförs i Groningen i Nederländerna, startade på måndagen då ANXV gavs till de första studiedeltagarna.

”Det är verkligen glädjande att vi nu börjar utvärderingen av ANXV i människa. Det är ett fundamentalt steg i Annexins utveckling och en viktig milstolpe på vägen mot att så småningom kunna behandla patienter med den mångsidiga läkemedelskandidat som ANXV är”, säger Annexin Pharmaceuticals VD Anders Haegerstrand. ” Vi är fortsatt ödmjuka inför att den pågående pandemin kan påverka målet att kunna avsluta studien under andra kvartalet 2021.”

Studien syftar till att utvärdera säkerhet och tolerabilitet och görs genom att först ge friska frivilliga studiedeltagare en dos per dag i successivt högre dosnivåer. När resultaten är utvärderade ges deltagare en daglig dos under flera dagar. Den flerdagsdosering som utförs antas kunna ha behandlingseffekter i kommande patientstudier, inklusive studier i patienter med retinal venocklusion (RVO) som är bolagets huvudindikation. 

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 17:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.