Tillbaka till Pressmeddelanden

Grundare tecknar fullt ut i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare och uppfinnare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård avser att teckna sin andel fullt ut i den pågående nyemissionen.

Anna och Johan Frostegård äger sammanlagt 468 324 aktier via bolag i Annexin Pharmaceuticals motsvarande 2,6 procent av kapitalet. Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av teckningsförbindelser på ca 50,6 procent från befintliga ägare, styrelse och ledning, medan resterande delar täcks av garantiåtaganden.

Företrädesemissionen förväntas tillföra bolaget 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Sista dag för teckning är 21 februari 2020.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV som är ett rekombinant humant protein och bygger på det kroppsegna försvarsproteinet Annexin A5. ANXV är främst avsedd att akut behandla patienter med ögon- samt hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärl spelar en avgörande roll. Läkemedelskandidaten befinner sig i avancerad preklinisk fas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 12:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.