Tillbaka till Pressmeddelanden

Susan Suchdev utsedd till COO på Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar idag att Susan Suchdev har rekryterats som Chief Operating Officer (COO). Susan Suchdev har mer än tjugo års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Hon kommer närmast från en motsvarande position på det noterade läkemedelsbolaget Klaria.

Susan Suchdev kommer att tillträda som COO på Annexin Pharmaceuticals i 1 september 2018. Hon kommer närmast från befattningen som COO och medlem i ledningsgruppen på Klaria. Susan, som har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm, har dessförinnan haft en lång karriär med projektledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science. 

Jag är mycket glad att kunna hälsa Susan välkommen till Annexin. Hon är kompetent och driven och besitter en imponerande erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt. Det är egenskaper som är av yttersta vikt för Annexin när vi nu står inför att ta vår läkemedelskandidat ANXV in i klinisk fas”, säger Annexin Pharmaceuticals vd, Jamal El-Mosleh.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni  2018 kl. 14:30 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class(produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com